วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ฝึกซ้อมการรำเซิ้ง

เตรียมซ้อมบนเวที เดี๋ยวจะได้แสดงให้ผู้ปกครองดู

ทำมืออย่างนี้นะคะ อย่าเกร็ง

หันหน้าเข้าหาคู่ จำไว้นะคะคู่เขา ...คู่เรา

ปล่อยมือไปทางซ้าย...แล้วย้ายไปด้านขวา

ส่ายสะโพก...ทำให้พร้อมเพรียงกันนะคะ